KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimizde kalitede süreklilik, müşteri memnuniyeti, optimum maliyetle kar ve pazar payının arttırılması temel hedeftir. Şirketimiz bu amaç doğrultusunda tüketici / müşteri isteklerini (ürün ve hizmetleri) uygun fiyatla ve zamanında teslimi ile karşılamayı ilke edinmiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen hususlar“Kalite Politikamız” olarak kabul edilmiştir. Şirketimiz;

1. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ışığı altında, tüm üretim, hizmet ve ürünlerin ilgili Kalite Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacı ile

“Kaliteli Ürün ve Hizmetin Her Kademede Sunulması”

2. Müşteri istek ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması, satış sonrası hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi ve kalite güvencesinin garantisi ile

“Müşterinin Sürekli Memnun ve Tatmin Edilmesi”

3.Yönetimin etkin önderliğiyle en son yenilikleri ve modern teknolojiyi yakalama arzusu içinde; tüm çalışanlar tarafından, kaliteli ürün ve hizmet sunuşu ile

“Şirket İmaj ve Pazarının Korunması ve hatta Daha Yüksek Seviyelere Taşınması”

4. “Yeniden Değerlendirme’’ Yerine “İlk Seferde Doğru ve İstenen Kalitede Üreterek” zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi bilinciyle

“Sürekli Proses İyileştirme”

5.Gerek üretim tesis ve araçlarının, gerekse ürün ve hizmetlerinin kullanılmasında

“Doğal Çevrenin Korunması”

6.Üst Yönetim, organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarına ve firmanın tüm tedarikçilerine yüksek kalite performansının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç gördükleri konularda gerekli bilgilerin aktarılması ile“Sürekli Eğitimi anlayışı içerisindedir.

Bu stratejiyi gerçekleştirebilmek için şirket yönetimi bütün bölüm ve çalışanlara güvenli ortam, gerekli kaynak ile yeterli teçhizat ve malzeme sağlamayı görev bilir. 

Kalite ve güvenilirlik, ürünlerimizin ve verdiğimiz hizmetlerin değerini belirlemekte ve dolayısı ile itibarımızı ve başarımızı arttırmaktadır. Kuruluşumuzun bu hedefi hakkında tüm çalışanlara bilgi verilecek ve bu anlayış aşılanacaktır.

Her çalışanımız bu hedef doğrultusunda kendilerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirilmesi sorumluluğu içinde hareket edecektir. Şirketimizin ana politikası olan bu sistemi destekliyor ve tüm çalışanları bu konuda Kalite Bölümüne katkı vermeye çağırıyorum.


Çevre Politikamız

Şirketimiz üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte, ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiş bulunmaktadır.

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen hususlar “Çevre Politikamız” olarak kabul edilmiştir.

Şirketimiz;

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
  • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
  • Ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak,
  • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek, anlayışı içerisindedir.

Çevreye olan saygımız ve sevgimiz doğrultusunda temiz bir yaşam kurmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için çaba sarf ediyor, her zaman gelişime açık bir şirket olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt etmekteyiz.